آوای زن

ببین فرزند دلبندم ، بگو همشهر و هموندم مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر ...

© کاپی رایت 2024، کلیه حقوق برای ندای پرچم محفوظ است.