باید یکی شویم

دریک صف فشرده و چون کوه استوار برضد اجنبیان جهانخوار نابکار برجانیان قرن، ...

آوای زن

ببین فرزند دلبندم ، بگو همشهر و هموندم مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر ...

© کاپی رایت 2024، کلیه حقوق برای ندای پرچم محفوظ است.