چند کلامی با برنامه سازان فضای مجازی ...

نویسنده: ش. سرمند دراین اواخر با استفاده از نعمت رشد علم و تخنیک ، دست رسی ب ...

خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان ...

نویسنده: عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است. این خطر مهندسی ...

جنگ تمدن کُهنه و نو در افغانستان ...

نویسنده: ن. عظیمی در مبحث اول تا به این قسمت رسیدیم، با وجودیکه «کمو ...

ازدحام دیپلماتیک در کابل ...

طالبان و ناکامی تلاشهای ملل متحد در هفته ...

افشای جنایات امریکا

حمایت CIA از " واحدهای صفر " در افغانستان ...

ترویکای روسیه ، هند و ایران پیرامون افغا ...

اندرو کوریبکو تحلیلگر امریکایی مقیم مسکو اخیراً در مقاله ای تحلیلی که در گ ...

جنگ کُهنه و نو در افغانستان ...

نویسنده: ن. عظیمی طوریکه همه میدانند، هیچ کشوری برای سالیان متوالی ن ...

جنگ بزرگ در راه است

واشنگتن جنگهای فرهنگی را به افغانستان می آورد ...

شهزاده انگلیس در کشتارگاه افغانستان ...

مبصر ندای پرچم مینویسد: جان وایت از نویسنده گان برجسته روزنامه معتب ...

© کاپی رایت 2023، کلیه حقوق برای ندای پرچم محفوظ است.